WARUNKI UŻYTKOWANIA

WARUNKI UŻYTKOWANIA Z APLIKACJI FLIRTER I STRONY INTERNETOWEJ FLIRTERAPP.COM („REGULAMIN”)

Rejestrując się w aplikacji mobilnej Flirter App (zwanej dalej „FLIRTER”, „APLIKACJA” , „PLATFORMA” , „USŁUGA” lub „USŁUGODAWCA”) , zgadzasz się na przestrzeganie poniższych Warunków Użytkowania (zwanych dalej „UMOWĄ”). Przed dokonaniem rejestracji konta przeczytaj uważnie całość Warunków Użytkowania oraz Politykę Prywatności, która stanowi załącznik do umowy.
FLIRTER jest aplikacją mobilną służącą do komunikacji online. Aplikacja skierowana jest do osób fizycznych, które ukończyły 18 lat. Wykorzystywanie aplikacji przez firmy i podmioty handlowe oraz przesyłanie reklam poprzez platformę jest zabronione.

1. AKCEPTACJA WARUNKÓW UŻYTKOWANIA
1.1. Umowa zawierana jest w formie elektronicznej. Nie wymaga podpisów żadnej ze stron. Akceptacja Warunków Użytkowana przez Użytkownika odbywa się poprzez zaznaczenie interaktywnego pola z opisem „Przeczytałem/am i akceptuję Warunki Korzystania” w formularzu rejestracyjnym aplikacji.
1.2. Użytkownik może wystąpić z prośbą o przesłanie wersji elektronicznej umowy w celu jej zapisania lub wydrukowania. Prośby prosimy przesyłać na adres: info@flirterapp.com
1.3. Umowa może być modyfikowana w przyszłości przez Usługodawcę.

2. REJESTRACJA I AKTYWACJA USŁUGI
2.1. Wymagane jest aby użytkownik, który chce zarejestrować się w FLIRTER miał ukończone 18 lat. Usługodawca ma prawo, ale nie obowiązek zweryfikować wiek użytkownika w oparciu o oficjalne dokumenty.
2.2. Użytkownik zobowiązuje się do podania w procesie rejestracji swój aktualny adres email. Usługodawca nie ponosi konsekwencji za wszelkie niedogodności, związane z niedostarczeniem wiadomości lub przesłaniem w wiadomości aktywacyjnej błędnych danych personalnych, wynikającymi z wadliwie wypełnionego formularza rejestracyjnego.
2.3 Użytkownik podając adres email w rejestracji, zgadza się na otrzymywanie w przyszłosci od Usługodawcy wiadomości związanych z aplikacją FLIRTER.
2.4. Po zakończeniu rejestracji FLIRTER przesyła email aktywacyjny na wskazany w formularzu rejestracyjnym adres email.
2.5. Użytkownik zobowiązuje się do aktywacji konta poprzez przyciśnięcie przesłanego na emaila linku aktywacyjnego w ciągu 24 godzin. W przypadku braku aktywacji konto zostanie automatycznie usunięte z Platformy przez Usługodawcę.
2.6. FLIRTER zastrzega sobie prawo do odmówienia użytkownikowi członkostwa w aplikacji bez podania przyczyny. W takim przypadku dane z formularza rejestracyjnego użytkownika zostaną usunięte z bazy danych Usługodawcy.

3. DOSTĘP
3.1. Dostęp i korzystanie z platformy jest nieodpłatne i bezterminowe dla wszystkich zarejestrowanych użytkowników
3.2. W związku z rozwojem aplikacji , FLIRTER zastrzega sobie możliwość do rozszerzenia Platformy w przyszłości do dodatkowych usług płatnych lub też do modyfikowania istniejących usług bezpłatnych. Użytkownik zostanie poinformowany o zmianach w aplikacji oraz o zmianach w Warunkach Użytkowania drogą mailową.
3.3. Dostęp do aplikacji odbywa się poprzez wprowadzenie adresu email oraz indywidualnego hasła, które nie może być ujawnione i udostępnione osobom trzecim.
3.4. W przypadku udostępnienia użytkowania aplikacji osobom trzecim FLIRTER ma prawo do zablokowania konta lub rozwiązani umowy bez terminy wypowiedzenia.
3.5. Użytkownik jest zobowiązany do natychmiastowego powiadomienia Usługodawcy w formie wiadomości email jeżeli istnieje podejrzenie, że osoba trzecia ma dostęp do jego / jej konta.
3.6. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszystkie dane zamieszczane na jego profilu.Usługodawca nie odpowiada za utratę dostępu, nieprawidłowy dostęp lub przejęcie dostępu do profilu i jest wolny od wszelkich roszczeń osób trzecich w tym zakresie.

4. UDOSTĘPNIANIE DANYCH I OCHRONA DANYCH
4.1. FLIRTER gromadzi, przetwarza i wykorzystuje dane osobowe zgodnie z upoważnieniem użytkownika i w obrębie przepisów Unii Europejskiej. Dane użytkowników wykorzystywane są do celów związanych z działaniem aplikacji.
4.2. Użytkownicy publikują dane dobrowolnie i w pełnej świadomości że mogą być one widoczne i przetwarzane przez innych użytkowników aplikacji. FLIRTER nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystywanie publikowanych danych przez osoby trzecie.
4.3. FLIRTER stara się aby szyfrowanie danych przebiegało z najwyższą starannością, jednak nie jest w stanie zapewnić absolutnej i kompletnej ochrony danych przed dostępem osób trzecich (hakerów). FLIRTER nie ponosi konsekwencji prawnych w przypadku przejęcia kontroli nad platformą przez osoby trzecie i użycia zapisanych danych w złej wierze.

5. KONTROLA, BLOKOWANIE, USUWANIE DANYCH ORAZ BEZPIECZEŃSTWO DANYCH UŻYTKOWNIKA
5.1. Usługodawca ma prawo ale nie obowiązek przeglądania danych i treści wybranych użytkowników jeżeli istnieje przypuszczenie naruszenia warunków użytkowania. W przypadku wykrycia naruszenia warunków użytkowania Usługodawca może zablokować lub usunąć treści naruszające regulamin.
5.2. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność prawną i karną za zamieszczane w aplikacji treści.
5.3. Użytkownik musi we własnym zakresie zadbać o ochronę wprowadzanych danych. FLIRTER nie ponosi żadnej odpowiedzialności za utracone dane, zamieszczone w aplikacji.

6. DEKLARACJA UŻYTKOWNIKA
6.1. Użytkownik rejestrując się w aplikacji deklaruje, że wypełnione przez niego informacje są zgodne z prawdą.
6.2. Użytkownik deklaruje, że publikowane przez niego treści nie naruszają przepisów prawnych Unii Europejskiej i wewnętrznych przepisów Państw Członkowskich.
6.3. Użytkownik deklaruje, że publikowane przez niego treści nie naruszają praw autorskich osób trzecich.

7. PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA
7.1. Użytkownik może używać aplikacji tylko jako osoba fizyczna i ponosi pełną odpowiedzialność za zamieszczane w niej treści.
7.2. Użytkownicy mogą dodawać do aplikacji dowolne treści (obrazki, teksty, symbole etc.) o ile mają prawa do ich publikacji i nie naruszają one punktu 7.3.
7.3. Użytkownikowi zabrania się do publikowania treści i wysyłania wiadomości mających charakter obraźliwy, napastliwy, oszczerczy, seksistowski, wulgarny, pornograficzny, rażący uczucia religijne, namawiający do nienawiści, zbrodni lub wojny, propagandowy, przedstawiający przemoc, groźby etc .
7.4. Użytkownikowi zabrania się publikacji i udostępniania danych osobowych osób trzecich bez ich zgody.
7.5. Użytkownikowi zabrania się publikacji linków, które prowadzą do stron internetowych o niedozwolonych treściach.
7.6. Użytkownicy nie mają prawa do prowadzenia reklamy w aplikacji w jakiekolwiek formie oraz do zamieszczania treści komercyjnych. Użytkownicy nie mają także prawa do zbierania danych i informacji o innych użytkownikach w celach komercyjnych jakiegokolwiek rodzaju.

8. ROZWIĄZANIE UMOWY PRZEZ UŻYTKOWNIKA I USUNIĘCIE KONTA
8.1. Umowa może zostać rozwiązana przez Użytkownika w dowolnym momencie bez okresu wypowiedzenia poprzez przesłanie z zarejestrowanego w Platformie emaila wiadomości na adres: info@flirterapp.com z prośbą o usunięcie konta.
8.2. Rozwiązanie umowy nie wiąże się z żadnymi opłatami ze strony Użytkownika.
8.3. Usługodawca zobowiązuje się do usunięcia konta i danych, wprowadzonych przez użytkownika w podstronach „REJESTRACJA” oraz „PROFIL” w przeciągu 30 dni roboczych.

9. SKUTKI ŁAMANIA I NARUSZANIA WARUNKÓW
9.1. W przypadku naruszenia warunków, w szczególności punktu 7 niniejszej umowy, FLIRTER ma prawo do zablokowania użytkownika i usunięcia niepożądanych treści. W przypadku poważniejszych naruszeń FLIRTER ma prawo do usunięcia konta oraz rozwiązania umowy bez terminu wypowiedzenia. W takim przypadku użytkownik zostanie poinformowany o zaistniałym fakcie poprzez wiadomość email.
9.2. W przypadku wniesionych roszczeń osób trzecich wobec Usługodawcy, wynikających z winy użytkownika, użytkownik zobowiązuje się do pokrycia wszelkich opłat związanych ze sprawą sądową.

10. ODPOWIEDZIALNOŚĆ USŁUGODAWCY
10.1. FLIRTER nie ponosi żadnej odpowiedzialności za kompletność, dokładność, aktualność i zgodność z prawem treści zamieszczanych przez użytkowników w aplikacji oraz za wszelkie naruszenia użytkowników z tym związane.
10.2. FLIRTER kontroluje zamieszczane przez użytkowników treści w drodze zgłaszania naruszenia Warunków użytkowania przez innych użytkowników (przycisk „ZGŁOŚ NARUSZENIE” w profilach użytkowników).
10.3. W przypadku odkrycia opublikowanej treści naruszającej regulamin , FLIRTER zobowiązuje się do usunięcia takich treści w jak najszybszym terminie, zgodnie z datami wpłynięcia zgłoszeń.
10.4. FLIRTER nie odpowiada prawnie za problemy w funkcjonowaniu technicznym aplikacji i awarie. Usługodawca dokona wszelkich starań aby problemy były naprawiane niezwłocznie w kolejności spływania informacji od użytkowników.
10.5. FLIRTER nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku działania siły wyższej, wojny, terroryzmy, klęsk żywiołowych lub szkód wynikających z naruszenia życia, ciała lub zdrowia.
10.6. Ograniczona odpowiedzialność Usługodawcy dotyczy również pracowników firmy.

11. INNE POSTANOWIENIA
11.1. FLIRTER jest uprawniony do przenoszenia praw i obowiązków wynikających z tej umowy w całości lub w części na rzecz osób trzecich.
11.2. Użytkownik nie jest uprawniony do przenoszenia praw i obowiązków wynikających z tej umowy w całości lub w części na rzecz osób trzecich.
11.3. FLIRTER ma prawo do zmian niniejszej umowy w czasie jej trwania. W przypadku zmiany regulaminu użytkownikowi zostanie przesłana nowa umowa. W przypadku braku akceptacji użytkownik zobowiązuje się do odesłania wiadomości o braku akceptacji nowej umowy w ciągu 5 dni roboczych. Brak odpowiedzi pisemnej będzie tożsamy z akceptacją nowych Warunków Użytkowania.
11.4. Jeżeli którekolwiek z punktów regulaminu jest nieważny lub niewykonalny nie uchyla to tym samym ważności pozostałych postanowień Warunków Użytkowania.

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI I OCHRONA DANYCH

Oświadczenie o ochronie danych informuje o rodzaju gromadzonych danych, ich zapisywaniu i przetwarzaniu przez aplikację FLIRTER. Usługodawca stara się zabezpieczać dane osobowe swoich członków według swojej najlepszej wiedzy i zgodnie z najwyższymi standardami bezpieczeństwa.
Poprzez rejestrację i akceptację Warunków Użytkowania użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie, zapisywanie i przetwarzanie jego danych osobowych przez aplikację FLIRTER.
Podczas rejestracji użytkownik jest zobowiązany do podania wymaganych informacji: adresu email, nazwy użytkownika, hasła, wieku i płci. Dane służą do weryfikacji użytkownika oraz do poprawnego sprofilowania aplikacji.
Uzupełnienie profilu w aplikacji jest dobrowolne i nie musi być zgodne z prawdą. Dane, które mogą zostać wprowadzone przez użytkownika to: zdjęcie profilowe, 4 zdjęcia dodatkowe, wiek, wzrost, waga, kolor oczu, kolor włosów, miejsce zamieszkania, praca, małżeństwo, dzieci, sport, palenie, picie, moje motto, kogo szuka w aplikacji.
Informacje wprowadzone przez użytkownika służą do uatrakcyjnienia jego profilu oraz aplikacji poprzez rozbudowę jej bazy danych.
FLIRTER nie przekazuje danych osobowych osobom trzecim bez zgody użytkownika. Dane osobowe mogą zostać przekazane ustawowym organom państwowym przy okazaniu odpowiedniego nakazu.
FLIRTER ma prawo utworzyć pseudo profil aplikacji w celu kontaktu z użytkownikami. FLIRTER ma także prawo do tworzenia pseudo-profili mających na celu rozwój, badania wewnętrzne, a także promocję i reklamę.

Informacje o przetwarzaniu Twoich danych osobowych znajdują się tutaj: http://www.flirterapp.com/privacy-info/